Studio AMS

PERMANENTE EDUCATIE Amsterdam

PERMANENTE EDUCATIE Amsterdam (PE) is een curriculum van PE edities, die regelmatig worden georganiseerd in de "ENDYMION Amsterdam Tower Studio (Beurs van Berlage, Damrak - Amsterdam)".

 
Volgens de Nadere voorschriften permanente educatie 2019 (NVPE) moeten alle accountants de PE-activiteiten bijhouden in een persoonlijk PE-portfolio. Zij dienen de PE-portfolio uiterlijk 31 januari na jaareinde te hebben afgerond en te hebben bevestigd dat ze hebben voldaan aan de PE-verplichtingen. Een en ander door het zetten van een vinkje op MijnNBA.nl waarmee de compliance-verklaring over het afgelopen (PE, kalender-) jaar wordt afgegeven.

In het PE-portfolio wordt onderscheid gemaakt tussen het Plan van aanpak (stap 1 t/m 3) en de Reflectiefase (stap 4 en 5). Accountants zijn verplicht om het plan van aanpak voor 1 april op te stellen. In dit plan van aanpak worden opgenomen: de werkzaamheden met bijbehorende resultaten, de leerdoelen voor het komende jaar en welke PE-activiteiten in het betreffende jaar men voornemens is te gaan uitvoeren.

Aan deze PE-activiteiten kunnen accountants invulling geven door deel te nemen aan de PERMANENTE EDUCATIE Amsterdam edities waarvoor namens ENDYMION Permanente Educatie B.V. deelname certificaten worden uitgegeven.

Het curriculum van Permanente Educatie Amsterdam is geschikt voor alle accountants (accountants in business, interne & overheidsaccountants, openbaar accountants) en andere belangstellenden en bestaat uit:

1) Permanente Educatie Amsterdam edities met betrekking tot het in het betreffende jaar verplichte NBA onderwerp.


2) een 3-delige serie van Permanente Educatie Amsterdam edities (3x 8 PE uren= totaal 24 PE uren) op de lokaties Amsterdam, Aruba en Curaçao, waar naast Actualiteiten, de volgende Capita Selecta, gericht op een hedendaagse toepassing van algemene en communicatieve beroepsvaardigheden in overeenstemming met de generieke eindtermen CEA met diverse prominente gastdocenten, zijn geprogrammeerd:

- (Stakeholder-) Relatiemanagement & -Beheer

- Organization & Life Design en Projectmanagement

- Analytische & Onderzoeksvaardigheden, Aritificial Intelligence (AI) & Data Science.

- Mondelinge & schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en de Beroepseer van de Accountant.

- Coaching & Leadership en de Morele Infrastructuur

- Professionele Weerbaarheid en Conflictbeheersings- & Onderhandelingsvaardigheden

De Actualiteiten worden geprogrammeerd langs de lijnen van de NBA Faculties: Ethiek Cultuur Gedrag ("ECG"), Audit & Assurance, Opstellen Verantwoording Samenstellen ("OVS") en Business & Management.

De PE- en trainingsvereisten voor ervaren beroepsbeoefenaren en (Praktijkopleiding Assurance) trainees, inclusief maar niet beperkt to (register-) accountants (RA, AA), worden vertaald naar een curriculum conform het DELTA WORKS Amsterdam programma. 


Verwezen wordt naar de Academy sectie van deze website voor beschikbare edities.

Permanente Educatie Amsterdam editions wordt uitgevoerd door ENDYMION Permanente Educatie B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam nummer: 65354869. Het BTW nummer is: NL856077720B01