Studio AMS

Domstad - Permanente Educatie - LIVE - (NBA verplicht onderwerp 2021) Continuïteit - Amsterdam (locatie: Utrecht)

Datum: 17-09-2021 Prijs: € 325,00 (excl. 21% BTW)

Op vrijdag 17 september 2021 van 13.00 - 18.00 uur, wordt, in bij ENDYMION - Domstad - Amsterdam (Maliebaan 80a, Utrecht), een LIVE editie in de serie Permanente Educatie - (NBA verplicht onderwerp 2021) Continuïteit - Amsterdam georganiseerd.

ENDYMION Permanente Educatie B.V. is door de NBA geaccrediteerd om deze verplichte Continuïteit cursus aan te bieden.

Het bestuur van de NBA heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp ‘Continuïteit’ als verplicht onderwerp vastgesteld. 

Openbaar accountants die in 2021 werkzaamheden verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de (interne) jaarrekening geven invulling aan het verplichte onderwerp door in 2021 een geaccrediteerde cursus van vier uur te volgen die voldoet aan het curriculum. 

Deze verplichting geldt tevens voor intern accountants wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden.

Voor openbaar accountants in de samenstel- en adviespraktijk, accountant in business en intern accountants niet betrokken bij de jaarrekeningcontrole geldt de verplichting om in hun PE-portfolio 2021, vier uur aandacht te besteden aan het thema ‘Continuïteit’.

Deze PE editie is relevant voor alle accountants, ook voor overheidsaccountants, hoewel voor hen geen verplichting geldt.


De leerdoelstellingen van deze PE editie zijn:

1) Het actualiseren van kennisvan de onderliggende wet- en regelgeving met betrekking tot verslaggeving en het beoordelen van de continuïteitvan de organisatie in het kader van de controle van de jaarrekening.

2) Het begrip van de accountant vergroten bij het signaleren van (mogelijke) gevolgen van interne en externe factoren op de continuïteit van de organisatie.

3) Het verbeteren van de vaardigheden m.b.t. professionele oordeelsvorming en het toepassen van kennis bij het concluderen over de (dis)continuïteit van de organisatie.


Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Actualiseren kennis continuïteit v.w.b. regelgeving o.g.v. Accounting & Reporting (Titel 9 Boek 2 BW, RJ, IFRS) en Auditing & Assurance (COS 570, 706);

2. Signaleren van (mogelijke) gevolgen van interne en externe factoren op de continuïteit van de organisatie; aan de orde komen Business & Management (COSO ERM, ICF, Fraud Deterrence Models, COS 240 en IIA 3 Lines Model) en Capita Selecta (TOA, WHOA, Letter of Comfort, Niet voldoen aan fin. voorwaarden);

3.Het verbeteren van de vaardigheden m.b.t. professionele oordeelsvorming vanuit het perspectoef van Ethiek Cultuur Gedrag (VGBA, COS 240, 570, 706)

Voorafgaand aan de PE editie zullen de deelnemers "Pre-course material" ontvangen die gelezen dient te worden. Tijdens de PE edities zal aan de hand van een casus getraind worden op kennis, vaardigheden en houding / gedrag. Informatie over de onderneming die als casus dient is onderdeel van het pre-course material.


De kosten van deelname bedragen EUR 325 excl. BTW (er wordt geen lunch verzorgd). 

Inschrijven via onderstaande online inschrijfformulier.

Schrijf je in voor Domstad - Permanente Educatie - LIVE - (NBA verplicht onderwerp 2021) Continuïteit - Amsterdam (locatie: Utrecht)