Studio AMS

DUTCH CARIBBEAN Curaçao: Zomereditie 2022

Datum: 23-09-2022 Prijs: € 495,00 (excl. 21% BTW)

Op vrijdag 23 september 2022 09.00 - 18.00 wordt de LIVE zomereditie 2022: Dutch Caribbean - Permanente Educatie - Amsterdam (8 PE-uren) georganiseerd in het Renaissance Curaçao.

Deze editie is nadrukkelijk relevant voor zowel openbare, interne-/overheids- accountants en accountants in business alsmede voor aanstaande beroepsbeoefenaren die in het kader van hun Praktijkopleiding Assurance dienen te voldoen aan de trainingsprogramma vereisten; ENDYMION Permanente Educatie B.V. is door de NBA geaccrediteerd hiervoor.

Ten behoeve van de PE portfolio 2022, staan naast de (vaktechnische kennisActualiteiten (langs de lijnen van de NBA Faculties), Capita Selecta op het programma met als doel een hedendaagse toepassing van voor accountants (maatschappelijk) relevante vaardigheden en houding & gedrag (in overeenstemming met de generieke eindtermen CEA).

Bij deze editie staan de volgende Actualiteiten en Capita Selecta op het programma:


- Voorbereiding door Endymion Struijs op de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor 2022 verplichte Kennistoets.

- Hedendaagse uitdrukkings-, analytische en onderzoeksvaardigheden:

Bij zowel het ontvangen als overbrengen van (maatschappelijk relevante) informatie is het van belang dat de zaken helder, overtuigend en efficiënt overkomen. Het bewust zijn en worden over het hoe, wat en waarom van effectieve communicatie (transparantie) zorgt ervoor dat o.a. ideeën, standpunten en conclusies beter overgebracht en begrepen worden.

Het ontwikkelen van capaciteiten om snel en effectief (maatschappelijk relevante) informatie te analyseren en om te zetten naar bruikbare inzichten en nieuwe ideeën is van wezenlijk belang. Het is daarbij niet alleen belangrijk om door de complexiteit van situaties heen te kijken tot logische conclusies te komen aan de hand van aangereikte informatie en data.

Gastdocent Margreeth Kloppenburg behandelt de retorische kant van de ethische afweging: over de combinatie ethiek en pragma-dialectiek voor accountants.

Hiermee wordt de hedendaagse toepassing van vaardigheden en houding & gedrag op het gebied van analytisch, logisch en strategisch redeneren alsmede van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden geadresseerd. Voor de generieke eindtermen (CEA) zijn dit: het genereren en verwerken van nieuwe informatie (GE 7), het beoordelen van complexe situaties en het herkennen van tekortkomingen in gepresenteerde argumenten (GE 8), het signaleren en (effectief) oplossen van problemen (GE9), het actief luisteren en interviews (GE 12) en overtuigend communiceren en presenteren (GE 13).- De "DCAA Community Talk": Zomereditie 2022

In samenwerking met de DCAA (Dutch Carribean Accountants Assocation) wordt deze eerste editie georganiseerd. Het doel is om "live" en "publiek" de dialoog te bewerkstelligen over actuele maatschappelijke thema's met een diversiteit van stakeholders.

Onder leiding van de voorzitter van de DCAA, Marisol Roosberg, en Endymion Struijs, discussieert een panel met de deelnemers over o.a. "Cultuur" en ontwikkelingen op het gebied van "Corporate Governance". Het panel bestaat uit Margreeth Kloppenburg (voorzitter van de NBA Faculty Ethiek Cultuur Gedrag en auteur van de bundel "Artikel 5, de beroepseer van de accountant"), Peter Bongers (CFO en voormalig voorzitter DCAA), Rosmary da Silva Lucas MSc RA (young professional in de accountancy werkzaam als Manager bij EY) en Frank Kunneman (hoogleraar Civiel Recht en Corporate Governance, commissaris en advocaat).

De kosten van deelname (8 PE-uren) bedragen EUR 495 excl. BTW incl. lunch en incl. deelname certificaat namens ENDYMION Permanente Educatie B.V. Ook ontvangen de deelnemers een exemplaar van de bundel "Artikel 5, de beroepseer van de accountant".

Inschrijven via onderstaande online inschrijfformulier.

Schrijf je in voor DUTCH CARIBBEAN Curaçao: Zomereditie 2022