Studio AMS

DUTCH CARIBBEAN Aruba: Najaarseditie 2022

Datum: 15-11-2022 Prijs: € 495,00 (excl. 21% BTW)

Op dinsdag 15 november 2022 09.00 - 18.00 wordt de LIVE najaarseditie 2022: Dutch Caribbean - Permanente Educatie - Amsterdam (8 PE-uren) georganiseerd in het Renaissance Aruba.
Deze editie is nadrukkelijk relevant voor zowel openbare, interne-/overheids- accountants en accountants in business alsmede voor aanstaande beroepsbeoefenaren die in het kader van hun Praktijkopleiding Assurance dienen te voldoen aan de trainingsprogramma vereisten; ENDYMION Permanente Educatie B.V. is door de NBA geaccrediteerd hiervoor.

Ten behoeve van de PE portfolio 2022, staan naast de (vaktechnische kennis) Actualiteiten (langs de lijnen van de NBA Faculties), Capita Selecta op het programma met als doel een hedendaagse toepassing van voor accountants (maatschappelijk) relevante vaardigheden en houding & gedrag (in overeenstemming met de generieke eindtermen CEA).

Bij deze editie staan de volgende Actualiteiten en Capita Selecta op het programma:


Actualiteiten

Onder andere de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving jaareditie 2022 komen aan de orde.


Hedendaagse conflictbeheersings- en onderhandelingsvaardigheden door gastdocent Roelof Vos en Annemarie van Raay

Sinds 1994 is Roelof Vos: Advocaat en vanaf 2005 ook MfN register Mediator. Gespecialiseerd in belastingzaken, met focus op de zwaardere conflicten tussen overheid en ondernemer/burger. Daarbij als motto hanterend: zacht als het kan en hard als het moet. Als Mediator houdt hij zich bezig met zowel zakelijke als persoonlijke geschillen tussen ondernemers en particulieren. Dat kan door middel van een formele mediation als er echt een conflict is, dan wel door middel van pre-mediation om een conflict – zoveel mogelijk – te voorkomen. Naast zijn werk als advocaat bij Hertoghs advocaten en Mediator geeft hij les aan de Universiteit in Leiden. Verder zit hij in het bestuur van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) . Annemarie van Raay is Organisatie-Psycholoog en eveneens geregistreed mediator. Zij is jarenlang werkzaam geweest in de Consultancy en de HR. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van zakelijke conflicten. Hierbij nodigt zij uit om naast de zogenaamde 'bovenstroom' (concreet gedrag) in onderhandelingen en potentiële conflicten bewust te worden van de zogenaamde 'onderstroom' (overtuigingen, drijfveren en emotioneel gestuurd gedrag), zodanig dat partijen in staat zijn zelf sturing te geven aan hun gedrag. Zowel Roelof als Annemarie zijn werkzaam bij Partner-Mediation.

De onderwerpen die in dit onderdeel aan bod komen zijn erop gericht vaardigheden te ontwikkelen die van toepassing zijn in verschillende conflict- en onderhandelingssituaties en wat ervoor nodig is om dit effectief tot een succesvol resultaat de laten komen (GE 10).

Met het oog op conflicten, onderhandelingen en andere meer gecompliceerde situaties is het zaak (snel) een inschatting te kunnen maken van verschillende standpunten beoordelen, af te wegen, en in te zetten om (alsnog) tot een geaccepteerd resultaat te komen.

Met het oog op onderhandelingen en conflicten stelt dit onderdeel de cursist in staat om:

- Snel een inschatting te kunnen maken van een complexe situatie en daar hoofd,- en bijzaken te onderscheiden en verschillende perspectieven en belangen te beoordelen;

- Snel een inschatting te maken wat het optimaal te behalen resultaat zal zijn na conflict oplossing of onderhandeling en daar een strategie op toe te passen;

- Onderhandelingstechnieken te herkennen en toe te passen

- Anderen op overtuigende wijze mee te nemen in de afwegingen, ook als er sprake is van weerstand of ongebruikelijk gedrag;

- Te herkennen en erkennen hoe en wanneer conflicten naar anderen gecommuniceerd dienen te worden;


Hedendaagse coaching en leiderschap door Latif Wooter

Latif Wooter is trainer / coach, hulpverlener en docent in het beroepsonderwijs.

Op het gebied van coaching en leiderschap focust dit onderdeel zich breed op de aspecten die bijdragen aan een gezonde werksfeer en het succesvol leiden, begeleiden, coachen en sturen van een team of individu (GE 16).

Om tot succesvolle resultaten te komen is het van belang dat medewerkers optimaal functioneren. Dit kan alleen als zij individueel of in een teamsetting effectief worden ingezet, aangestuurd, gemotiveerd en/of gestimuleerd. Daarnaast is het van algemeen belang kennis over te dragen en anderen te kunnen begeleiden, te helpen ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Dit onderdeel stelt de cursist in staat om:

- Effectief leiding te geven een voorbeeldfunctie in te nemen (lead by example);

- Medewerkers of een team persoonlijk en met empathie te sturen tot een succesvol resultaat;

- Anderen te helpen het beste uit zichzelf te halen;

- Op daadkrachtige wijze anderen achter je te krijgen en eventuele belemmeringen te onderkennen en weg te nemen;


De "AVA Community Talk": Najaarseditie 2022

In samenwerking met de AVA (Arubaanse Vereniging voor Accountants) wordt deze editie georganiseerd. Het doel is om "live" en "publiek" de dialoog te bewerkstelligen over actuele maatschappelijke thema's met een diversiteit van stakeholders.

Onder leiding van de voorzitter van de AVA, Garrick de Cuba, en Endymion Struijs, discussieert een panel met de deelnemers over o.a. "Corporate Governance" en "Government Relations".

Het panel bestaat o.a. uit:
 

De kosten van deelname (8 PE-uren) bedragen EUR 495 excl. BTW incl. lunch en incl. deelname certificaat namens ENDYMION Permanente Educatie B.V.

Inschrijven via onderstaande online inschrijfformulier.

Schrijf je in voor DUTCH CARIBBEAN Aruba: Najaarseditie 2022