Studio AMS

DUTCH CARIBBEAN Curaçao: Zomereditie 2023 (incl. NBA onderwerp 2023: Duurzaamheid)

Datum: 15-09-2023 Prijs: € 545,00 (excl. 21% BTW)

Op vrijdag 15 september 2023 09.00 - 18.00 wordt de zomereditie 2023: DUTCH CARIBBEAN Curaçao - Permanente Educatie - Amsterdam (8 PE-uren) georganiseerd in het Renaissance Curaçao.

Deze editie is nadrukkelijk een vervolg en verdiepend op eerdere edities en ondanks dat het verplichte NBA onderwerp Duurzaamheid hiermee wordt geadresseerd, is de inhoud nadrukkelijk verschillend van de vorige editie.  

Nieuw en bijzonder aan deze editie is dat het middaggedeelte (AML/CFT en de Community Talk) gemengd is met zowel accountants als (fiscaal) juristen. Een en ander mede ter bevordering van het lerend vermogen.

Deze editie is relevant voor zowel openbare, interne-/overheids- accountants en accountants in business.

Ten behoeve van de PE portfolio 2023, staan naast de (vaktechnische kennis) Actualiteiten (langs de lijnen van de NBA Faculties), Capita Selecta op het programma gericht op het NBA 2023 verplichte onderwerp "Duurzaamheid" en de hedendaagse toepassing van vaardigheden en houding & gedrag (in overeenstemming met de generieke eindtermen CEA).

Deze editie zal verzorgd worden door de docenten: Endymion Struijs, Margreeth Kloppenburg, Michiel BoswinkelAnke Feenstra en Paula Janssen.

Deze editie staan de volgende Actualiteiten en Capita Selecta op het programma:


Actualiteiten (NVPE categorie: kennis)

O.a. worden behandeld de laatste ontwikkelingen op het gebied van o.a. (duurzaamheids-) verslaggeving (RJ, IFRS, de IFRS Sustainability Disclosure Standards (General Sustainability-related Disclosures
Climate-related Disclosures), CSRD en ESRS), audit standards (ISA, ISQM 1 en 2).


Capita Selecta (NVPE catergorieën: vaardigheden, houding & gedrag)

Moreel besluitvormingsmodel voor accountants

Tijdens dit interactieve onderdeel wordt het Moreel besluitvormingsmodel voor accountants geïntroduceerd.

De kern van het model wordt gevormd door in de wetenschap en praktijk breed gedragen inzichten over morele besluitvorming. Voor het nemen van een morele beslissing is kennis nodig van het proces van besluitvorming en van de factoren die de besluitvorming beïnvloeden.

Het model onderbouwt en maakt het proces inzichtelijk van de wijze waarop een ethisch competente accountant tot een morele beslissing komt.


Verdiepingsworkshop Overtuigen voor accountants

In opvolging op de gewaardeerde bijdrage tijdens de Septembereditie 2022 van gastdocent Margreeth Kloppenburg, auteur/redacteur van Artikel 5, de beroepseer van de accountant, en het gastoptreden van Michiel Boswinkel, argumentatietheoreticus en communicatieadviseur, organiseren we in september 2023 een vervolgsessie, opnieuw onder leiding van beiden.

Op deze dag krijgt de deelnemer concrete handvatten die zij/hij dezelfde dag nog kan inzetten om vanuit diens vakinhoudelijke analyse een overtuigend betoog op te zetten. U krijgt inzicht in welke argumenten het sterkste effect gaan hebben op de mening van uw publiek. Deze overtuigingstechnieken uit onder meer de pragma-dialectiek en klassieke retorica, werken zowel op schrift als mondeling. Michiel en Margreeth werken op deze dag bij voorkeur met casuïstiek die specifiek relevant is vanuit het perspectief van het verpichte NBA onderwerp 2023: Duurzaamheid. Ontwikkelingen en de verantwoordelijkheden van de accountant op dit gebied versterken het belang van dit onderdeel van deze PE editie.

Hiermee wordt de hedendaagse toepassing van vaardigheden en houding & gedrag op het gebied van analytisch, logisch en strategisch redeneren alsmede van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden mede vanuit het perspectief van "Duurzaamheid" geadresseerd, in overeenstemming met de generiek eindtermen (CEA: GE 7, GE 8, GE9, GE 12 en GE 13).

Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) legislation update Curaçao

De aanpak van witwassen en financiering van terrorisme (AML/CFT) van Curaçao blijft onder continue aandacht en druk staan van onder andere de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) / Financial Action Tast Force (FATF). Medio 2024 wordt de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme (AML/CFT) van Curaçao geëvalueerd door de CFATF. Dit leidt ertoe dat er in de komende tijd veel aandacht zal zijn voor de toepassing van de Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties (LvMOT) en Landsverordening Identificatie voor Dienstverlening (LID) in de praktijk. Vooral toezichthouders en het Openbaar ministerie zullen laten zien dat witwassen en financiering van terrorisme hard wordt bestreden. Daarbij is ook van belang dat de LvMOT/LID instellingen, zoals advocaten, accountants, fiscalisten en financiële instellingen, hun risico’s inzichtelijk hebben gemaakt en beleid en procedures hebben opgesteld. Met deze trainingsmodule worden er praktische handvatten uit de praktijk gegeven om ervoor te zorgen dat u kunt laten zien dat u aan de LvMOT/LID-regelgeving voldoet.

Dit onderdeel wordt verzorgd door specialisten op dit (fraude, economisch-strafrecht) gebied: Anke Feenstra, advocaat en managing-partner van Hertoghs Advocaten en Paula Janssen namens PC Janssen Adocaten.

De "DCAA Community Talk": Zomereditie 2023

Het doel is om "live" en "publiek" de dialoog te bewerkstelligen over actuele maatschappelijke thema's met een diversiteit van stakeholders.

"Klopt het wel, maar deugt het niet of andersom?"

..dat is de vraag waar onder andere accountants zich het hoofd over breken én ze met juristen in een soms lastige dialoog belanden!

Op basis van een aantal interessante casussen die onderwerpen raken als fraude, (niet-) naleving wet- en regelgeving, (dis-) continuïteit en duurzaamheid voert het panel met elkaar en de deelnemers in de zaal de dialoog over gerezen ethische beslismomenten.

Het panel bestaat uit prominenten waaronder Margreeth Kloppenburg, Voorzitter van de Faculty Ethiek Cultuur Gedrag van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), en vertegenwoordigers van de advocaten en accountantsberoepsgroepen.

De DCAA Community Talk wordt geleid door Endymion Struijs en DCAA voorzitter: Marisol Roosberg.


De kosten van deelname (8 PE-uren) bedragen EUR 545 excl. BTW incl. lunch en incl. deelname certificaat namens ENDYMION Academy B.V.


Inschrijven via onderstaande online inschrijfformulier.

Schrijf je in voor DUTCH CARIBBEAN Curaçao: Zomereditie 2023 (incl. NBA onderwerp 2023: Duurzaamheid)