Studio AMS

DUTCH CARIBBEAN Aruba: Zomereditie 2023 (incl. verplicht NBA onderwerp 2023: Duurzaamheid)

Datum: 12-09-2023 Prijs: € 545,00 (excl. 21% BTW)

Op dinsdag 12 september 2023 09.00 - 18.00 wordt de zomereditie 2023: DUTCH CARIBBEAN Aruba - Permanente Educatie - Amsterdam (8 PE-uren) georganiseerd in het Renaissance Aruba.
Deze editie is nadrukkelijk relevant voor zowel openbare, interne-/overheids- accountants en accountants in business.

Ten behoeve van de PE portfolio 2023, staan naast de (vaktechnische kennis) Actualiteiten (langs de lijnen van de NBA Faculties), Capita Selecta op het programma gericht op het NBA 2023 verplichte onderwerp "Duurzaamheid" en de hedendaagse toepassing van vaardigheden en houding & gedrag (in overeenstemming met de generieke eindtermen CEA).

Deze editie zal verzorgd worden door de docenten: Endymion Struijs en Margreeth Kloppenburg.

Deze editie staan de volgende Actualiteiten en Capita Selecta op het programma:


Actualiteiten (NVPE categorie: kennis)

O.a. worden behandeld: de IFRS Sustainability Disclosure Standards (General Sustainability-related Disclosures
Climate-related Disclosures).


Capita Selecta (NVPE catergorieën: vaardigheden, houding & gedrag)


Moreel besluitvormingsmodel voor accountants

Tijdens dit interactieve onderdeel wordt het Moreel besluitvormingsmodel voor accountants geïntroduceerd.

De kern van het model wordt gevormd door in de wetenschap en praktijk breed gedragen inzichten over morele besluitvorming. Voor het nemen van een morele beslissing is kennis nodig van het proces van besluitvorming en van de factoren die de besluitvorming beïnvloeden.

Het model onderbouwt en maakt het proces inzichtelijk van de wijze waarop een ethisch competente accountant tot een morele beslissing komt.


Verdiepingsworkshop Overtuigen voor accountants

In opvolging op de gewaardeerde bijdrage tijdens de Septembereditie 2022 van gastdocent Margreeth Kloppenburg, auteur/redacteur van Artikel 5, de beroepseer van de accountant, en het gastoptreden van Michiel Boswinkel, argumentatietheoreticus en communicatieadviseur, organiseren we in september 2023 een vervolgsessie, opnieuw onder leiding van beiden.

Op deze dag krijgt de deelnemer concrete handvatten die zij/hij dezelfde dag nog kan inzetten om vanuit diens vakinhoudelijke analyse een overtuigend betoog op te zetten. U krijgt inzicht in welke argumenten het sterkste effect gaan hebben op de mening van uw publiek. Deze overtuigingstechnieken uit onder meer de pragma-dialectiek en klassieke retorica, werken zowel op schrift als mondeling. Michiel en Margreeth werken op deze dag bij voorkeur met casuïstiek die specifiek relevant is vanuit het perspectief van het verpichte NBA onderwerp 2023: Duurzaamheid. Ontwikkelingen en de verantwoordelijkheden van de accountant op dit gebied versterken het belang van dit onderdeel van deze PE editie.

Hiermee wordt de hedendaagse toepassing van vaardigheden en houding & gedrag op het gebied van analytisch, logisch en strategisch redeneren alsmede van mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden mede vanuit het perspectief van "Duurzaamheid" geadresseerd, in overeenstemming met de generiek eindtermen (CEA: GE 7, GE 8, GE9, GE 12 en GE 13).


De "AVA Community Talk": Zomereditie 2023

In samenwerking met de AVA (Arubaanse Vereniging voor Accountants) wordt deze editie georganiseerd. Het doel is om "live" en "publiek" de dialoog te bewerkstelligen over actuele maatschappelijke thema's met een diversiteit van stakeholders.

Onder leiding van de voorzitter van de AVA en Endymion Struijs, discussieert een panel met de deelnemers over een actueel thema.

De kosten van deelname (8 PE-uren) bedragen EUR 545 excl. BTW incl. lunch en incl. deelname certificaat namens ENDYMION Academy B.V.


Inschrijven via onderstaande online inschrijfformulier.

Schrijf je in voor DUTCH CARIBBEAN Aruba: Zomereditie 2023 (incl. verplicht NBA onderwerp 2023: Duurzaamheid)