Studio AMS

AXL Academy: Najaar 2022 - Conflictbeheersings- en onderhandelingsvaardigheden (training en intervisie module 4/4)

Datum: 12-10-2022 Prijs: € 245,00 (excl. 21% BTW)

In verband met de behoefte naar een hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance voor accountants in opleiding (“trainees”)) heeft ENDYMION Permanente Educatie B.V. een programma ontwikkeld.


Dit programma is geaccrediteerd door de NBA Raad voor Praktijkopleidingen zodat trainees, nadat ze het programma gevolgd hebben, deze onder andere in de Praktijkopleiding Assurance (in geval van accountants in opleiding) kunnen inbrengen.

Voor nadere toelichting op het trainings- en intervisieprogramma wordt verwezen naar het volgende bericht: "Hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance)"

De Capita Selecta van de vijfde trainingsmodule uit de serie van 5 betreft: "Conflictbeheersings- en onderhandelingsvaardigheden".

Deze editie wordt zowel fysiek in de Beurs van Berlage (Damrak, Amsterdam) als tegelijkertijd online op woensdagavond 19 oktober 2022 van 18.00 - 22.00 uur (Amsterdam) / 12.00 - 16.00 uur (Dutch Caribbean) georganiseerd.

De kosten voor deelname bedragen EUR 245 exclusief BTW en inclusief lichte maaltijd.

Hoofddocent van de trainingsmodule en het onderdeel intervisie is Endymion Struijs.

Gastdocent voor deze module is: Roelof Vos.

Sinds 1994 Advocaat en vanaf 2005 ook MfN register Mediator. Gespecialiseerd in belastingzaken, met focus op de zwaardere conflicten tussen overheid en ondernemer/burger. Daarbij als motto hanterend: zacht als het kan en hard als het moet. Als Mediator houdt hij zich bezig met zowel zakelijke als persoonlijke geschillen tussen ondernemers en particulieren. Dat kan door middel van een formele mediation als er echt een conflict is, dan wel door middel van pre-mediation om een conflict – zoveel mogelijk – te voorkomen. Naast zijn werk als advocaat bij Hertoghs advocaten en Mediator geeft hij les aan de Universiteit in Leiden. Verder zit hij het bestuur van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) .

Voorafgaand aan de behandeling van de Capita Selecta zal eerst worden ingegaan op de actualiteiten, die langs de lijn van de 4 NBA faculties worden behandeld (Audit & Assurance/Ethiek, Cultuur & Gedrag/Business & Management/Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden).

Daarnaast komen er academische publicaties en uitspraken van de Accountantskamer (AK) en College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan bod.

De onderwerpen die in deze module aan bod komen zijn erop gericht vaardigheden te ontwikkelen die van toepassing zijn in verschillende conflict- en onderhandelingssituaties en wat ervoor nodig is om dit effectief tot een succesvol resultaat de laten komen (GE 10).

Met het oog op conflicten, onderhandelingen en andere meer gecompliceerde situaties is het zaak (snel) een inschatting te kunnen maken van verschillende standpunten beoordelen, af te wegen, en in te zetten om (alsnog) tot een geaccepteerd resultaat te komen.

Met het oog op onderhandelingen en conflicten stelt deze module de trainee in staat om:

  • Snel een inschatting te kunnen maken van een complexe situatie en daar hoofd,- en bijzaken te onderscheiden en verschillende perspectieven en belangen te beoordelen;

  • Snel een inschatting te maken wat het optimaal te behalen resultaat zal zijn na conflict oplossing of onderhandeling en daar een strategie op toe te passen;

  • Onderhandelingstechnieken te herkennen en toe te passen

  • Anderen op overtuigende wijze mee te nemen in de afwegingen, ook als er

    sprake is van weerstand of ongebruikelijk gedrag;

  • Te herkennen en erkennen hoe en wanneer conflicten naar anderen

    gecommuniceerd dienen te worden;


Registreer voor deelname aan deze module via onderstaande inschrijfformulier:

Schrijf je in voor AXL Academy: Najaar 2022 - Conflictbeheersings- en onderhandelingsvaardigheden (training en intervisie module 4/4)