Studio AMS

AXL Academy: Najaar 2022 - Coaching en leiderschap (training module 3/4)

Datum: 05-10-2022 Prijs: € 245,00 (excl. 21% BTW)

In verband met de behoefte naar een hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance voor accountants in opleiding (“trainees”)) heeft ENDYMION Permanente Educatie B.V. een programma ontwikkeld.


Dit programma is geaccrediteerd door de NBA Raad voor Praktijkopleidingen zodat trainees, nadat ze het programma gevolgd hebben, deze onder andere in de Praktijkopleiding Assurance (in geval van accountants in opleiding) kunnen inbrengen.

Voor nadere toelichting op het trainings- en intervisieprogramma wordt verwezen naar het volgende bericht: "Hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance)"

De Capita Selecta van de derde trainingsmodule uit de serie van 4 betreft: "Coaching en leiderschap".

Deze editie wordt zowel fysiek in de Beurs van Berlage (Damrak, Amsterdam) als tegelijkertijd online op woensdagavond 12 oktober 2022 van 18.00 - 22.00 uur (Amsterdam) / 12.00 - 16.00 uur (Dutch Caribbean) georganiseerd.

De kosten voor deelname bedragen EUR 245 exclusief BTW en inclusief lichte maaltijd.

Hoofddocent van de trainingsmodule is Endymion Struijs. Gastdocent is Manou van Eerten, organisatieantropoloog. 

Manou van Eerten heeft al ruim tien jaar een toonaangevende loopbaan coachpraktijk voor 20ers en 30ers en hun leidinggevenden. Ze is een geregistreerd loopbaanprofessional en erkend teamcoach. Ze biedt leerprogramma’s aan voor Leidinggevenden van Young Professionals over effectief leiderschap en het behouden en werven van jonge talenten.

Voorafgaand aan de behandeling van de Capita Selecta zal eerst worden ingegaan op de actualiteiten, die langs de lijn van de 4 NBA faculties worden behandeld (Audit & Assurance/Ethiek, Cultuur & Gedrag/Business & Management/Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden).

Daarnaast komen er academische publicaties en uitspraken van de Accountantskamer (AK) en College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan bod.

Op het gebied van coaching en leiderschap focust deze module zich breed op de aspecten die bijdragen aan een gezonde werksfeer en het succesvol leiden, begeleiden, coachen en sturen van een team of individu (GE 16).

Om tot succesvolle resultaten te komen is het van belang dat medewerkers optimaal functioneren. Dit kan alleen als zij individueel of in een teamsetting effectief worden ingezet, aangestuurd, gemotiveerd en/of gestimuleerd. Daarnaast is het van algemeen belang kennis over te dragen en anderen te kunnen begeleiden, te helpen ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

In haar coachpraktijk ziet gastdocent Manou van Eerten veel 20- en 30ers die op alle vlakken van het leven elke dag 'de beste versie van zichzelf moeten zijn'. Dit leidt niet zelden tot stress- en burnoutklachten, met alle gevolgen van dien. Hoe hier ontspanning in aan te brengen en zelf aan het roer blijven staan? Een avond over persoonlijk leiderschap, balans in werk en keuzestress.

Deze module stelt de trainee in staat om;

  • Effectief leiding te geven een voorbeeldfunctie in te nemen (lead by example);

  • Medewerkers of een team persoonlijk en met empathie te sturen tot een

    succesvol resultaat;

  • Anderen te helpen het beste uit zichzelf te halen

  • Op daadkrachtige wijze anderen achter je te krijgen en eventuele

    belemmeringen te onderkennen en weg te nemen;

Registreer voor deelname aan deze module via onderstaande inschrijfformulier:

Schrijf je in voor AXL Academy: Najaar 2022 - Coaching en leiderschap (training module 3/4)