Studio AMS

LOA-bestuursleden richten platform voor innovatie in accountancy op

Datum: 15-06-2018 Auteur: Accountant.nl
Dit artikel verscheen op 14 juni 2018 op Accountant - NBA platform voor nieuws, achtergrond en debat

Het accountantsberoep moet meer vernieuwen om aantrekkelijk te blijven voor een nieuwe generatie accountants. Dat stellen twee bestuursleden van de NBA Ledengroep openbaar accountants (LOA). Samen richten zij daarvoor een nieuw innovatieplatform op.


Veel young professionals overwegen om het openbaar accountantsberoep binnen twee jaar te verlaten. Daarmee is de toekomst van het beroep in het geding, aldus beide LOA-bestuurders. "De sterke hiërarchie bij de kantoren maakt vernieuwing lastig en het principe van up-or-out is achterhaald. Beide zorgen voor minder instroom en retentie van talent", aldus LOA-bestuurslid Antoinette Dijkhuizen. "Onderwijsinstellingen vragen ons om advies en ondersteuning, omdat ze signaleren dat de talentvolle autonoom-denkende student momenteel niet kiest voor een opleiding tot accountant."


Samen met collega-bestuurslid Endymion Struijs lanceert Dijkhuizen het platform 'STUDIOAMS', gericht op het samenbrengen van "kleinschalige en impactvolle initiatieven in en om de accountancy". Het nieuwe platform moet de 'Holland Fintech'voor het accountantsberoep worden en beroepsorganisatie NBA ondersteunen bij de vernieuwing van het beroep, aldus de oprichters.


Belangenbehartiger


Het platform wil "onafhankelijke, ondernemende en individuele accountants(initiatieven)" ook invloed geven binnen de beroepsorganisatie. "De huidige vernieuwingsagenda laat de NBA voor wat betreft openbare accountants veranderen van een ledenorganisatie naar een belangenbehartiger van marktpartijen, slechts bestaande uit oob-kantoren en mkb-serviceorganisaties", stelt Dijkhuizen. "Dit ondermijnt het uitgangspunt van eenheid en verscheidenheid."


Volgens beide bestuurders moet de "politieke macht" binnen de NBA meer bij "individuele leden en vernieuwers met ondernemerschap" liggen. Struijs pleit voor "meer gedelegeerde verantwoordelijkheid van de huidige ledengroepenbesturen", een klein en onafhankelijk bestuur en "een voorzitter die dit nieuwe elan tot in zijn of haar vezels voelt en uitdraagt".


Diversiteit


De NBA moet ook streven naar meer "diversiteit en creativiteit" in de samenstelling van de accountantspopulatie, meent Struijs. "Slechts twintig procent is vrouw. We hebben het vaak over blanke, jonge mannen, die opgegroeid zijn volgens het up-or-out-principe. Deze route is niet meer acceptabel en zorgt voor minder diversiteit. De jonge generatie wil zich bovenal ontwikkelen in een vrije en inspiratievolle organisatie, niet in een sterke hiërarchie."


Dijkhuizen noemt het "zorgwekkend" dat de beroepsgroep geen representatieve afspiegeling van de samenleving is. "Daardoor is het lastig om maatschappelijke aansluiting te krijgen en het imago van arrogantie van ons af te schudden."


Struijs, die eerder werkte bij verschillende grote accountantsorganisaties, richtte drie jaar geleden ENDYMION Amsterdam op, als 'onafhankelijke coöperatie' van RA-accountants. Dijkhuizen, oprichter van 4you accountancy en 4you audit, werkte eerder bij twee grote accountantskantoren. Beide LOA-bestuurders zijn naar eigen zeggen "sterk gedreven om het beroep 'hip en sexy' te maken".