Studio AMS

Hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance)

Datum: 08-06-2022 Auteur: Endymion StruijsIn verband met de behoefte naar een hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance voor accountants in opleiding (“trainees”)) heeft ENDYMION Permanente Educatie B.V. een programma ontwikkeld.

Dit programma is geaccrediteerd door de NBA Raad voor Praktijkopleidingen zodat trainees, nadat ze het programma gevolgd hebben, deze onder andere in de Praktijkopleiding Assurance (in geval van accountants in opleiding) kunnen inbrengen.

In het kader van het trainingsprogramma volgt de trainee elk praktijkopleidingsjaar in totaal tenminste drie dagen (6 dagdelen) een training.

Het programma is specifiek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen).

In het eerste en tweede jaar voert de trainee per praktijkopleidingsjaar minimaal twee intervisiegesprekken per jaar. In totaal dus minimaal vier gesprekken totdat de trainee met het derde jaar van de praktijkopleiding is begonnen. De intervisiegesprekken zijn onderdeel zijn van het trainingsprogramma.

Het gei╠łntegreerde trainingsprogramma bestaat jaarlijks uit een of meerdere series van 6 (wekelijkse) trainingsprogramma-modules die elk 3 uren met aansluitend intervisiegesprekken van 1 uur (samen 6 dagdelen of 3 volle dagen) in beslag zullen nemen. De sessies zijn zowel live in de Beurs van Berlage (Damrak, Amsterdam) als online te volgen.

Met het oog op het ontwikkelen van de kerncompetenties zullen intervisiegesprekken en trainingsmodules relateren aan de CEA Generieke Eindtermen.

Bij aanvang van een trainingsonderdeel vragen we de trainees hun individuele specifieke leerdoelstellingen, in overleg met de praktijkbegeleider, te formuleren en te delen en aan het einde de realisatie daarvan te evalueren.

Tijdens de intervisie bijeenkomsten staan dilemma’s centraal en het daarbij effectief toepassen van intervisie, waarbij deze zowel individueel als in groepsverband worden bediscussieerd.

De dilemma’s worden besproken aan de hand van de elementen van de beroepseed, de fundamentele beginselen (VGBA) en het Moreel Kompas van de accountant:
 

  • Professionele integriteit: Jij en je professie

  • Cultuur gericht op het goede: Jij en je omgeving

  • Maatschappelijke radar: Jij en de maatschappij


De intervisiegesprekken zullen worden geleid door Endymion Struijs (openbaar (register-) accountant, Lid van het Bestuur van de NBA Faculty Ethiek Cultuur Gedrag)


Aan de generieke eindtermen wordt voldaan wanneer de kandidaat reflecteert op eigen ervaringen en die van “peers” en door hiervan te leren (GE 20). Daarnaast zal het inzicht om zich blijvend te ontwikkelen sterk naar voren komen (GE 21).


Een en ander gericht op de ontwikkeling van de: “Ethisch Professional”.


Elke trainingsprogrammamodule zal telkens 1 van de volgende 6 Capita Selecta onder leiding van de volgende gastdocenten behandelen:

  1. Relatiemanagement & -beheer (gastdocent: Michiel Hobbelt)

  2. Projectmanagement (gastdocent: Marc Grasso)
  3. Analytische & onderzoeksvaardigheden (gastdocent: Marije Haeck) 

  4. Mondelinge & schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (gastdocent: Margreeth Kloppenburg)

  5. Coaching & leiderschap (gastdocent: Manou van Eerten)

  6. Conflictbeheersings- & onderhandelingsvaardigheden (gastdocent: Roelof Vos)


Hoofddocent van de trainingsmodules en het onderdeel intervisie is Endymion Struijs.

De genoemde gastdocenten hebben de theoretische en praktische expertise in de genoemde gebieden.

Iedere module zal er voorafgaand aan de behandeling van de Capita Selecta eerst worden ingegaan op de actualiteiten, die langs de lijn van de 4 NBA faculties worden behandeld (Audit & Assurance/Ethiek, Cultuur & Gedrag/Business & Management/Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden).

Daarnaast komen er academische publicaties en uitspraken van de Accountantskamer (AK) en College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan bod.

Ga naar de Academy sectie van deze website en schrijf per module in.