Studio AMS

Happy New Year: ENDYMION Amsterdam - 2 jaar!

Datum: 02-07-2017 Auteur: Endymion Struijs

In 2015 heb ik ENDYMION Amsterdam opgericht met de visie om een merk te creëren dat Amsterdam, Hedendaags en Onafhankelijk in zich draagt. 

Gisteren, 1 juli 2017, precies 2 jaar later een update! Toeval of niet, maar ook het moment dat AFM met een kritisch rapport naar buiten treedt over o.a. de vorderingen die de beroepsgroep heeft gemaakt bij het realiseren van de 53 punten uit het Rapport "In het publiek belang" dat eind 2014 is gepubliceerd. 

In zekere zin was dit rapport een van de aanleidingen om zelf een accountantspraktijk te starten. Hoewel de grote cliënten redelijk uit de voeten lijken te kunnen met de Big 4, lopen de kleinere (exponentieel) groeiende en transactie gedreven ondernemingen tegen beperkingen aan. En dan bedoel ik vooral de partijen die de "basics right" willen hebben teneinde voorwaarden voor groei te realiseren. Deze ondernemingen hebben doorgaans een dominante basis van externe stakeholders, zoals investeerders en regulators als AFM en DNB, wij noemen deze groep: FIL-es, Financial industry Linked entities & systems. 

Deze FIL-es lopen tegen complexe "grote company" issues aan, die tijdig geïdentificeerd en snel daarna geadresseerd dienen te worden. Daarvoor moet je als ervaren eindverantwoordelijk accountant intensief betrokken zijn. Dat hebben we vertaald naar een operationeel (leverage) model dat meer lijkt op een advocatenkantoor!

Over advocaten- en belastingadvieskantoren gesproken...daar zie je al enige tijd praktijken ontstaan die vanuit de grote kantoren ontspruiten om zich te richten op een niche in hun vakgebied. En juist door die sterke specialisatie en beperkte overhead van deze kantoren hebben ook kleinere maar snelgroeiende ondernemingen toegang tot diepgaande expertise. Wij zijn in zekere zin onderdeel geworden van dat netwerk van niche zakelijke dienstverleners die zich nadrukkelijk niet primair richt op de regionale MKB/DGA-ers maar juist op die metropolitische kleinere tot middelgrote corporates: FIL-es. 

Afgezien van de markt qua cliënten, is diversiteit qua accountants in de openbare accountantspraktijk beperkt. Met het oprichten van de coöperatie hebben we beoogd de onderscheidende rollen in een (audit) team van de op de opdracht niet eindverantwoordelijke registeraccountants te emanciperen. Kortom alle professionals zijn volwaardig partner van de coöperatie met een diversiteit aan risk / reward combinaties afhankelijk van de kwaliteiten en behoeften van het individu. 

We hebben ons geprofileerd als Studio for Contemporary Public Audit ("CPA"). Die CPA is onze methodologie die we vanuit de volgende invalshoeken invulling geven:

Citizenship:
Onder andere zijn we partner geworden van Amsterdamse iconen als Artis, Stedelijk Museum en binnenkort de Stadsschouwburg Amsterdam en FOAM. Naast onze sponsoring van voetbalclub vv CTO'70 zijn we gestart met de Bedrijvencompetitie Amsterdam. In het kader van de opleiding van toekomstige accountants is dit jaar gestart met het Brussels Sprouts Amsterdam incubator programma. Hierin participeren inmiddels 3 trainees die gewapend met Van Moof bike en maatpak van Michael & Giso ondersteunen bij controleopdrachten, zelfstandig administratieve dienstverlening leveren aan o.a. startups en bijdragen aan onze social programs.

Permanente Educatie
Inmiddels zijn de 18e en 19e edities van Permanente Educatie Amsterdam gepland en hebben we afgelopen voorjaar de NBA erkenning verkregen voor het afgifte van gecertificeerde PE punten. 

Auditor's independence
Wellicht de grootste mijlpaal is de samenstelling van ons ledenbestand, in casu de 8 partners. Sterk onderling van elkaar onderscheidend qua persoon en expertise doch allemaal ambassadeurs van de CPA!

So what's next?

Op 8 mei jl. hebben we de WTA vergunning van AFM ontvangen om zogenaamde wettelijke controleopdrachten uit te voeren. Dat betekent een significante opschaling qua aantal en omvang van controleopdrachten. 

Vooruitlopend hierop is geïnvesteerd in de Tech enabling van onze dienstverlening: MyENDYMION. Overigens zullen we niet snel verhuizen naar een grotere fysieke ruimte dan onze studio aan het Damrak. Onze groei is schaalbaar door uitbreiding van onze decentrale representatie in trending co-working spaces in o.a. Amsterdam, Berlijn, Breda, Curacao, Enschede, Lissabon, Londen, New York, Parijs, Rotterdam en Utrecht.

Tot slot: is het reëel om te verwachten dat de gevestigde orde het naar aanleiding van het rapport "In het Publiek Belang" door de maatschappij gewenste paradigma gaat realiseren? De Small Leading Auditors-only Practices of the World, inclusief ENDYMION Amsterdam, zijn er klaar voor!