Studio AMS

De integere advocaat-onderzoeker

Datum: 08-03-2022 Auteur: David Schreuders
David Schreuders is een van de panelleden tijdens de RODE LOPER Amsterdam editie op vrijdag 11 maart 2022 over "Onafhankelijkheid".

Onderstaand geeft zij een "schot voor de boeg".


De kernwaarde ‘onafhankelijkheid’ houdt in dat de advocaat onafhankelijk is ten opzichte van eigenlijk iedereen: de overheid, de rechter, derden en zelfs zijn eigen cliënt. Onafhankelijk betekent in dit verband ‘autonoom’ en is dus niet hetzelfde als objectief of neutraal.

De advocaat dient namelijk ook te handelen volgens de kernwaarde ‘partijdigheid’ en mag ook bij interne onderzoeken geen misverstand laten bestaan over zijn  rol als ‘partijdige belangenbehartiger’. De advocaat moet slechts het belang van zijn cliënt dienen.

In de praktijk betekent dit soms, dat het in het belang is van de onderneming om ook negatieve feiten te benoemen en met de buitenwereld te delen. Als ten opzichte van de overheid tegen beter weten in gedaan wordt alsof er niets aan de hand is en later zou blijken dat de werkelijkheid anders is, dan kan dat voor de onderneming nadelige gevolgen hebben. Reputaties van zowel opdrachtgever als advocaat kunnen bovendien worden geschaad. Voor laatstgenoemde kan zelfs de kernwaarde ‘integriteit’ in het gedrang komen.

Integriteit is voor de advocaat die onderzoekt een cruciale kernwaarde, wil hij zijn geloofwaardigheid niet verliezen.