Studio AMS

Curriculum Permanente Educatie Amsterdam - 2021 / NBA nieuw PE Model

Datum: 19-07-2021 Auteur: Endymion Struijs
Sinds 1 januari jl. is voor alle accountants het nieuwe NBA PE model van toepassing.

De NBA heeft hierover een handleiding uitgebracht.
 
Het nieuwe NBA PE model bestaat uit een jaarlijkse cyclus van 5 stappen die leidt tot een jaarlijkse Plan van Aanpak en uiteindelijk jaarlijks de PE-portfolio en de Compliance-verklaring.
 
Het Plan van Aanpak dient inmiddels voor iedere accountant gereed te zijn.
 
Mocht dat nog niet gebeurd zijn, dan dient dat z.s.m. afgerond te worden!


Dit najaar biedt ENDYMION Permanente Educatie B.V. / STUDIOAMS een curriculum aan van Permanente Educatie Amsterdam edities, inclusief de door NBA verplicht gestelde onderwerpen (Continuïteit, Fraude), die enerzijds gestructureerd is langs de lijnen van de NBA 3.0 Faculties:
 
  • Audit & Assurance
  • Accounting & Reporting
  • Business & Management
  • Ethiek Cultuur Gedrag
 
Anderzijds is het curriculum gefundeerd op de drie peilers die het NBA PE model namelijk:
 
  • Ontwikkeling van Vaardigheden
  • Actualiseren van Kennis
  • Bewustzijn van Houding / Gedrag
 
ENDYMION Permanente Educatie B.V. is als een van de slechts 9 PE instellingen door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) geaccrediteerd om de verplichte cursus Continuïteit voor leden van de NBA te verzorgen:

Ik beveel alle accountants aan om dit najaar 2021 zichzelf in te schrijven voor de verplichte cursus 2021 Continuïteit (4 PE uren) en de beide Year End 2021 edities die de Actualiteiten (2x 8 PE uren) behandelen vanuit het perspectief van de vier NBA faculties:

- Permanente Educatie - LIVE - (NBA verplicht onderwerp 2021) Continuïteit - Amsterdam (27 augustus (locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam), 17 september (locatie: Maliegarage, Utrecht), 15 oktober (locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam), 19 november (locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam), 17 december (locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam)) (4 PE uren)

Permanente Educatie - LIVE - GAAS - ECG - VGBA - Code of Ethics - Amsterdam: Year End 2021 (5 november 2021: Beurs van Berlage, Damrak Amsterdam) (8 PE uren)

- Permanente Educatie - LIVE - GAAP - GRC - ERM - ICF - Amsterdam: Year End 2021 (10 december 2021: Beurs van Berlage, Damrak Amsterdam) (8 PE uren)


Ten aanzien van de Dutch Caribbean Amsterdam serie in Curaçao en Aruba zijn er op beide locaties 2 opties om de voor 2021 verplichte cursus Continuïteit te volgen:

 
 
 
 

Ten aanzien van de Dutch Caribbean Amsterdam serie in Curaçao en Aruba zijn er op beide locaties de Year End 2021 Actualiteiten te volgen:
 
 
 
Tenslotte de dringende aandacht van degene die nog niet de voor 2019-2020 verplichte Fraude training hebben afgerond. ENDYMION Permanente Educatie Amsterdam biedt deze nog een paar keer aan in Amsterdam, Curaçao en Aruba:
 
 
 
 

Voor de edities waar de verplichte onderwerpen (Continuïteit en Fraude) worden behandeld geldt een numerus fixus. Graag zo spoedig mogelijk registreren voor deelname; bevestiging van deelname is op basis van "First Come = First Serve".

In geval van vragen of onduidelijkheden, neem contact op met Petra Dekker: petra.dekker@endymion.amsterdam