Studio AMS

AXL Academy: Najaar 2022 - Relatie- en projectmanagement (training module 2/4)

Datum: 14-09-2022 Prijs: € 245,00 (excl. 21% BTW)

In verband met de behoefte naar een hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance voor accountants in opleiding (“trainees”)) heeft ENDYMION Permanente Educatie B.V. een programma ontwikkeld.


Dit programma is geaccrediteerd door de NBA Raad voor Praktijkopleidingen zodat trainees, nadat ze het programma gevolgd hebben, deze onder andere in de Praktijkopleiding Assurance (in geval van accountants in opleiding) kunnen inbrengen.

Voor nadere toelichting op het trainings- en intervisieprogramma wordt verwezen naar het volgende bericht: "Hedendaags trainingsprogramma algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en intervisie (mede i.k.v. de Praktijkopleiding Assurance)"

De Capita Selecta van de tweede trainings- en intervisiemodule uit de serie van 4 betreft: "Relatie- en projectmanagement".

Deze editie wordt zowel fysiek in de Beurs van Berlage (Damrak, Amsterdam) als tegelijkertijd online op woensdagavond 14 september 2022 van 18.00 - 22.00 uur (Amsterdam) / 12.00 - 16.00 uur (Dutch Caribbean) georganiseerd.

De kosten voor deelname bedragen EUR 245 exclusief BTW en inclusief lichte maaltijd.

Hoofddocent van de trainingsmodule en het onderdeel intervisie is Endymion Struijs.

Gastdocenten van deze module zijn Michiel Hobbelt, sociaal psycholoog, en Göktug Senler, expert op het gebied van projectmanagement en KNVB scheidsrechter.

Göktug Senler behandelt de belangrijkste projectmanagementtechnieken.

Michiel Hobbelt behandelt het thema "Werkgeluk":

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”

Werkgeluk staat vol in de belangstelling. En dat is niet zonder reden. We ervaren steeds meer stress en burn-out. We verwachten meer van onszelf en anderen. We zijn steeds perfectionistischer. Doordat we steeds meer op onszelf gericht zijn, staat ons werkgeluk onder druk en functioneren we minder goed. Er wordt van ons verwacht dat we steeds langer doorwerken en onszelf blijven scholen. En hoe leer je het beste: Als je gelukkig bent. Kortom: een focus op werkgeluk zorgt voor meer groei voor jou, jouw team en jouw organisatie.

Vaak denken mensen dat succes tot geluk leidt, maar het werkt andersom: gelukkig zijn leidt tot succes. Gelukkige mensen presteren beter op het werk, zijn gezonder, zijn minder vaak ziek (minder burn-out), hebben kwalitatief betere relaties en zijn ook nog eens creatiever. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat gelukkige medewerkers beter samenwerken en meer openstaan voor verandering. Het mooie is dat je kan werken aan werkgeluk blijkt uit onderzoek uit de positieve psychologie. Wat kan je doen om fluitend naar je werk te gaan? Waarom is werkgeluk belangrijk? Welke factoren hebben de meeste invloed op werkgeluk? En welke tools en vaardigheden kan ik inzetten om het werkgeluk van mezelf en anderen te vergroten.

Voorafgaand aan de behandeling van de Capita Selecta zal eerst worden ingegaan op de actualiteiten, die langs de lijn van de 4 NBA faculties worden behandeld (Audit & Assurance/Ethiek, Cultuur & Gedrag/Business & Management/Opstellen, Samenstellen en Verantwoorden).

Daarnaast komen er academische publicaties en uitspraken van de Accountantskamer (AK) en College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aan bod.

Met het oog op het succesvol en efficiënt opzetten, aansturen en afronden van projecten is het van belang te weten hoe je dit aanpakt, eventueel tussentijds bij stuurt en prioriteiten en kwaliteit beheerst. Ook het communiceren van voortgang, bottlenecks en zorg dragen voor een gedegen overzicht en budget horen bij het optimaal managen van een project. Zeker voor de accountantspraktijk zijn er specifieke aandachtspunten en vaardigheden van toepassing.

Zowel binnen als buiten de organisatie is het van belang betekenisvolle en duurzame relaties op te bouwen, onderhouden en in te spelen op de wensen van stakeholders en cliënten. Hierbij zijn onder meer van belang het signaleren van en inspelen op kansen en behoeften, het voldoen aan en overtreffen van verwachtingen en het omgaan met gecompliceerde/ veeleisende situaties en klanten.

Met het oog op het inspelen op verschillende (interne en externe) partijen, stakeholders en relaties is de trainee na deze module in staat om;

  • Binnen een organisatie te begrijpen wat men beweegt, invloedsferen te herkennen en hoe je beslissingen en gedragingen in het juiste daglicht kan plaatsen;

  • Inzicht te krijgen op de behoeften en wensen van (interne/externe) klanten, daar adequaat op in te spelen en waardevolle relaties op te bouwen en te onderhouden;

  • Op het gebied van diversiteit in de breedste zin van het woord een open en respectvolle blik te waarborgen.


In deze module komen de vaardigheden aan bod die zich richten op het managen en tot een goed einde brengen van opdrachten en projecten (GE 14), de planning en het stellen van prioriteiten (GE 17) en het aansturen en onderling samenwerken in een team (GE 18). Daarnaast draagt deze module bij aan aan de ontwikkeling op het gebied van: organisatie sensitiviteit (GE 11), Relatiemanagement en beheer (GE 15) en diversiteit (GE 19).

Registreer voor deelname aan deze module via onderstaande inschrijfformulier:
Schrijf je in voor AXL Academy: Najaar 2022 - Relatie- en projectmanagement (training module 2/4)