Studio AMS

Nieuw initiatief voor innovatie en aantrekken talent accountancy

Datum: 14-06-2018 Auteur: Accountantweek

Onderstaande artikel verscheen op 14 juni 2018 op Accountantweek

De toekomst en innovatie van de accountancy is in gevaar, vinden nieuwe bestuursleden van de NBA Ledengroep Openbare Accountants. STUDIOAMS moet eenheid en vernieuwing brengen binnen accountancy.

 

Antoinette Dijkhuizen en Endymion Struijs, recente leden van het bestuur van de NBA Ledengroep Openbare Accountants, lanceren STUDIOAMS. Dit platform aggregeert kleinschalige en impactvolle initiatieven in en om accountancy, net zoals de financiële sector vernieuwt door FinTech-bedrijven. Deze initiatieven laten de sector eindelijk vernieuwen, zodat het beroep aantrekkelijker wordt voor de nieuwe generatie accountants en de toekomst van accountancy gegarandeerd is.

“Met Endymion Struijs ben ik sinds vijf maanden lid van het bestuur van de NBA Ledengroep Openbare Accountants. We constateren sindsdien de volgende problemen. Er is een grote verdeeldheid tussen OOB-kantoren/Big 4 en de MKB-praktijk; deze kloof staat eenheid binnen de NBA in de weg. De sterke hiërarchie bij de kantoren maakt vernieuwing lastig en het principe van ‘up-or-out’ is achterhaald. Beide zorgen voor minder instroom en retentie van talent”, aldus Antoinette Dijkhuizen, oprichtster van het 4youaccountancy.

Endymion Struijs: “Volgens ons moet de NBA dan ook streven naar meer diversiteit en creativiteit in de samenstelling van de accountantspopulatie. Er verschuift politieke macht naar grote accountantsorganisaties en servicebureaus, terwijl die bij individuele leden en vernieuwers met ondernemerschap moet liggen. Dit vraagt juist om handhaving van de huidige ledengroepenbesturen met meer gedelegeerde verantwoordelijkheid, een klein en onafhankelijk bestuur, evenals een (nieuwe) voorzitter die dit nieuwe elan tot in zijn of haar vezels voelt en uitdraagt.”

NBA steeds meer tot belangenbehartiger marktpartijen
Dijkhuizen: “De huidige vernieuwingsagenda van de NBA (voor openbare accountants) laat de NBA veranderen van een ledenorganisatie naar een belangenbehartiger van marktpartijen, slechts bestaande uit OOB-kantoren (Big4-kantoren) en MKB-serviceorganisaties. Dit ondermijnt het uitgangspunt van eenheid en verscheidenheid.”

STUDIOAMS is een platform voor innovatieve en ondernemende accountants, dat streeft naar dynamiek en innovatie in de accountancy. Het faciliterende platform zoekt op termijn aansluiting bij de NBA, zodat de vernieuwingsagenda op praktische wijze wordt gefaciliteerd. Hierdoor zijn de onafhankelijke, ondernemende en individuele accountants(initiatieven) vertegenwoordigd en verzekerd van invloed in de NBA – en de NBA verzekerd van vernieuwing.

Gebrek aan diversiteit en aansluiting maatschappij
Struijs stelt dat er onvoldoende diversiteit in de sector is. “Slechts 20 procent is vrouw. We hebben het vaak over blanke, jonge mannen, die opgegroeid zijn middels het up-or-out-principe. Deze route is nu niet meer acceptabel en zorgt voor minder diversiteit. De jonge generatie wil zich bovenal ontwikkelen in een vrije en inspiratievolle organisatie, niet in een sterke hiërarchie.”

Dijkhuizen: “Doordat we als beroepsgroep geen representatieve afspiegeling van de samenleving zijn, is het lastig om maatschappelijke aansluiting te krijgen en het imago van arrogantie van ons af te schudden. Het is nu vijf voor twaalf. Onderwijsinstellingen vragen ons om advies en ondersteuning, omdat ze signaleren dat de talentvolle autonoom-denkende student en momenteel niet kiest voor de opleiding tot accountant. Zorgwekkend.”